Muudatused ÜRO Iraagi sanktsioonirežiimis
04.02.2019
ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee otsustas 29. jaanuaril teha muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis. Muudatustega eemaldati sanktsioonide nimekirjast kaheksa üksust, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsem info üksuste kohta on kättesaadav lisatud manusest.

Iraagi suhtes kehtib jätkuvalt relvade ekspordi keeld, kultuuriväärtuste ekspordi ja impordi keeld ning naftaproduktidega seotud piirangud.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 159 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine" kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 1210/2003 (finantssanktsioon) alusel.Euroopa Komisjon viis 1. veebruaril nimetatud muudatused sisse EL õigusaktidesse. Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/162, millega muudetakse määrust (EÜ) 1210/2003.

Muudatused jõustuvad 5. veebruaril.

 

 
Tagasi