Muudatused teatavates eripiirangutes organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud isikute ja üksuste vastu
14.02.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 8. veebruari otsusest teha muudatused organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud isikute ja üksuste vastu kehtestatud eripiirangutes, viis Euroopa Komisjon 13. veebruaril vastavad muudatused sisse EL õigusaktidesse. Muudatusega eemaldatakse sanktsioonialuste isikute nimekirjast 4 füüsilist isikut, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/257, millega muudetakse 294. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

Muudatused jõustuvad 15. veebruaril.

 

 
Tagasi