Muudatused Afganistani ja Zimbabwe piiravate meetmete režiimides
19.02.2019
Nõukogu otsustas 18. veebruaril teha muudatusi kahes piiravate meetmete režiimis.

1. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 30. jaanuari otsusest teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Afganistanis, viis nõukogu vastavad muudatused sisse EL õigusaktidesse. Muudatustega ajakohastati andmeid kahe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning relvade ekspordikeeldu. Tegemist on isikutega, kes on seotud Talibaniga.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2019/285, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/279, millega rakendatakse määruse (EL) 753/2011 artikli 11 lõiget 4.

2. Nõukogu pikendas Zimbabwe vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 20. veebruarini 2020. Lisaks täiendati andmeid ühe sanktsioonide nimekirja kantud isiku kohta ning jäeti välja kanded kahe isiku kohta. Sanktsioonide nimekirja kantud isikute ja üksuste suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning isikute suhtes sissesõidupiirangut.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/284, millega muudetakse otsust 2011/101/ÜVJP ning määruse (EL) 2019/278, millega muudetakse määrust (EÜ) 314/2004. Kuna olukord nõuab EL tasandi meetmeid, siis võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/283, millega muudetakse määruse (EÜ) 314/2004 III lisa.

Kõik nimetatud muudatused jõustuvad 20. veebruaril.

 

 
Tagasi