Muudatus Valgevene vastu suunatud piiravates meetmetes
26.02.2019
EL Nõukogu otsustas 25. veebruaril, pärast korrapärast ülevaatust, pikendada Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 28. veebruarini 2020. Piiravad meetmed hõlmavad relvade ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse ekspordi keeldu ning sissesõidukeeldu ja rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu nelja isiku suhtes, kes vastutavad inimõiguste rikkumise eest Valgevenes.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/325, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP. Lisaks kehtib jätkuvalt nõukogu määrus (EÜ) 765/2006.

Muudatused jõustuvad 27. veebruaril.

 

 
Tagasi