Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis
15.04.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 8. aprilli otsusest teha muudatused vastavas sanktsioonirežiimis, viis komisjon 11. aprillil muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega eemaldati sanktsioonidealuste isikute ja üksuste nimekirjast 13 üksust, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/596, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003. Muudatused jõustusid 13. aprillil.

 

 
Tagasi