Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimides
24.04.2019
Euroopa Komisjon tegi 17. aprillil muudatused ühes sanktsioonirežiimis. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 13. aprilli otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 17. aprillil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega otsustati kustutada üks kanne nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuse jõustumiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/622, millega muudetakse 299. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Muudatus jõustus 24. aprillil.

 

 
Tagasi