Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis
01.07.2019
ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee otsustas 28. juunil teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis. Muudatustega eemaldati sanktsiooninimekirjast 13 üksust, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 156 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine" kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 1210/2003 (finantssanktsioon) alusel.

 
Tagasi