Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis
04.07.2019
Tulenevalt nimetatud muudatusest viis Euroopa Komisjon 3. juulil nimetatud muudatused sisse EL õigusaktidesse. Selleks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/1141, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003.

Muudatused jõustuvad 5. juulil.

 

 
Tagasi