Muudatused seoses piiravate meetmetega Venezuela suhtes
09.07.2019
Võttes arvesse Venezuelas valitsevat olukorda, otsustas EL Nõukogu ajakohastada piiravate meetmete loetellu kuuluvate isikute andmeid. Nimetatud režiimis tuleb jätkuvalt külmutada kõik füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende omandis, valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1171, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 ning rakendusmääruse (EL) 2019/1169, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustuvad 10. juulil.

 

 
Tagasi