Muudatused seoses piiravate meetmetega Lõuna-Sudaani ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu
17.07.2019
1. EL Nõukogu on teinud muudatusi sanktsioonirežiimis Korea Rahvademokraatliku Vabariigi suhtes. EL Nõukogu otsustas ajakohastada piiravate meetmete loetellu kuuluvate isikute ja üksuste andmeid. Jätkuvalt tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1210, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849 ning rakendusmääruse (EL) 2019/1207, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509. Muudatused jõustuvad 18. juulil.

2. EL Nõukogu on teinud muudatusi sanktsioonirežiimis Lõuna-Sudaani suhtes. Muudatusega ajakohastati teavet ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Lõuna-Sudaani suhtes relvaembargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1211, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/740 ning rakendusmääruse (EL) 2019/1208, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/735. Muudatused jõustuvad 18. juulil.

 

 
Tagasi