Muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Malis
19.07.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Mali sanktsioonide komitee 10. juuli otsusest teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Malis viis nõukogu 17. juulil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega lisatakse sanktsioonide nimekirja viis isikut, kes osalevad vaenutegevuses, millega rikutakse Mali rahu- ja leppimise kokkulepet, on seotud organiseeritud kuritegevusega, kavandavad rünnakuid Mali ja rahvusvaheliste julgeolekujõudude vastu ning on pannud toime inimõiguste rikkumisi ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi. Isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut EL territooriumile ning külmutada kõik rahalised vahendid ja majandusressursid.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2019/1216, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2017/1775.

Muudatused jõustusid 19. juulil.

 

 
Tagasi