Muudatused ÜRO JN Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis
12.09.2019
ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee otsustas 6. septembril teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis. Muudatustega ajakohastatakse infot ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsem info isiku kohta on leitav lisatud manusest. Kesk-Aafrika Vabariigi suhtes kehtib jätkuvalt ka relvade eksportimise keeld.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 159 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine" kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EL) 224/2014 (finantssanktsioon) alusel.

 

 
Tagasi