Muudatus Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis
13.09.2019
EL Nõukogu otsustas 12. septembril pärast korrapärast ülevaatust pikendada kuni 15. märtsini 2020 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Nõukogu otsustas ülevaatuse tulemusena ajakohastada kandeid 29 isiku ja 19 üksuse kohta. Kokku on sanktsioneeritute nimekirja kantud 170 isikut ja 44 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeldu ning külmutamise kohustust.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsused (ÜVJP) 2019/1405, millega muudetakse nõukogu otsust 2014/145/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2019/1403, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 269/2014.

Muudatused jõustuvad 14. septembril.

 

 
Tagasi