Muudatused ÜRO JN Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis
03.10.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 6. septembri otsusest teha muudatus nimetatud sanktsioonirežiimis, viis EL Nõukogu vastava muudatuse sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega ajakohastatakse infot ühe isiku kohta.

Muudatuse jõustamiseks võttis EL Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2019/1576, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP, ning rakendusmääruse nr (EL) 2019/1574, millega rakendatakse määruse 224/2014 artikli 17 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 23. septembril.

 

 
Tagasi