Muudatused piiravates meetmetes seoses olukorraga Venezuelas
03.10.2019
Võttes arvesse Venezuelas valitsevat jätkuvat keerulist olukorda, otsustas EL Nõukogu lisada piiravate meetmete loetelusse 7 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1596, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074, ja rakendusmääruse (EL) 2019/1586, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustusid 27. septembril.

 
Tagasi