Muudatused Liibüa sanktsioonirežiimis
03.10.2019
Pidades silmas Liibüas valitseva olukorra jätkuvat ebastabiilsust, otsustas EL Nõukogu 1. oktoobril teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu otsustas kolme isiku suhtes kehtestatud piiravate meetmete kehtivust pikendada kuni 2. aprillini 2020. Nimetatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Tegemist on isikutega, kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1663, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333. Muudatused jõustusid 2. oktoobril.

 

 

 
Tagasi