Muudatus piiravates meetmetes -ISIL (Daesh) & Al-Qaida; keemiarelvad ning Nicaragua uus sanktsioonirežiim
17.10.2019
EL Nõukogu tegi 14. oktoobril muudatused kahes sanktsioonirežiimis ja kehtestas ühe uue sanktsioonirežiimi:

1) Pärast korralist ülevaatust otsustas nõukogu pikendada ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 31. oktoobrini 2020. Lisaks otsustati välja jätta üks isik nende isikute loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1721, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, ning rakendusmääruse (EL) 2019/1717, millega rakendatakse määrust (EL) 2016/1686.
Muudatus jõustus 16. oktoobril.

2) Korralise ülevaatuse järel otsustas nõukogu pikendada keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid kuni 16. oktoobrini 2020. Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1722, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544. Jätkuvalt kehtib ka nõukogu määrus (EL) 2018/1542. Sanktsioonirežiimi kantud 9 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning ühe üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.
Muudatus jõustus 16. oktoobril.

3) Nõukogu otsustas kehtestada piiravate meetmete raamistiku seoses olukorraga Nicaraguas. Seoses inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte jätkuva halvenemisega Nicaraguas, otsustas nõukogu kehtestada sihipärased piiravad meetmed isikute ja üksuste suhtes, kes vastutavad inimõiguste raske rikkumise või kuritarvitamise eest või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest Nicaraguas, ning isikute ja üksuste suhtes, kelle meetmed, poliitika või tegevus õõnestavad Nicaraguas muul viisil demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, ning nendega seotud isikute suhtes.
Raamistikuga kehtestatakse sissesõidupiirang ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ning kättesaadavaks tegemise keeld eelpool nimetatud isikute ja üksuste suhtes. Hetkel ei ole liikmesriigid ega kõrge esindaja teinud ettepanekut konkreetsete isikute või üksuste lisamiseks, vaid selleks on raamistikuga loodud vastavad võimalused.

Meetmete kohaldamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1720 ning määruse (EU) 2019/1716.

Meetmed jõustusid 16. oktoobril ning kehtivad kuni 15. oktoobrini 2020.

 

 
Tagasi