Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
17.10.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 11. oktoobri otsusest võttis Euroopa Komisjon muudatuse ülevõtmiseks vastu rakendusmääruse (EL) 2019/1731, millega muudetakse 306. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002. Muudatusega täpsustatakse ühe isiku andmeid.

Muudatus jõustub 18. oktoobril.

 

 
Tagasi