Muudatus Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) sanktsioonirežiimis
18.10.2019
Tulenevalt 12. septembril ÜRO Julgeolekunõukogu vastu võetud resolutsioonist 2488 (2019), millega muudeti Kesk-Aafrika Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargo erandeid, viis EL Nõukogu muudatused sisse ka EL õigusaktidesse.

Muudatustega täpsustatakse relvaembargo erandeid, sealhulgas tehnilise abi osutamise, rahastamise või finantsabi või vahendusteenuste osutamisel. Üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks ettenähtud mittesurmava sõjalise varustuse muudetakse sanktsioonide komitee eelneva heakskiidu nõue sanktsioonide komitee teavitamise nõudeks. Lisaks kohaldatakse antud sanktsioonirežiimis sissesõidupiirangute ja rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist isikute suhtes, kes osalevad tegevuses või toetavad tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1737, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP, ning määruse (EL) 2019/1735, millega muudetakse määrust (EL) 224/2014.

Muudatused jõustuvad 19. oktoobril.

 

 
Tagasi