Muudatused piiravates meetmetes (Burundi, Moldova, Guinea)
28.10.2019
EL Nõukogu tegi 24. oktoobril muudatused kolmes sanktsioonirežiimis:

1) Nõukogu otsustas korralise ülevaatuse käigus pikendada piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis kuni 31. oktoobrini 2020. Lisaks muudeti ülevaatuse käigus ühe isiku andmeid ja täiendati andmekaitsesätteid. Sanktsioonirežiimiga tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1788, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, nõukogu määruse (EL) 2019/1777, millega muudetakse määrust (EL) 2015/1755, ning rakendusmääruse (EL) 2019/1779, millega rakendatakse määrust (EL) 2015/1755.

2) Nõukogu otsustas korralise ülevaatuse käigus pikendada Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kehtivust kuni 31. oktoobrini 2020. Lisaks täiendati andmekaitsesätteid. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1789, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP. Sanktsioonirežiimiga on kehtestatud sissesõidupiirang, kuid hetkel ei kohaldata seda ühelegi isikule.

3) Nõukogu otsustas korralise ülevaatuse käigus pikendada Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kehtivust kuni 27. oktoobrini 2020. Lisaks täiendati andmekaitsesätteid. Sanktsioonirežiimiga tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1790, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP, ning määruse (EL) 2019/1778, millega muudetakse määrust (EL) nr 1284/2009.
Muudatused jõustusid 26. oktoobril.

Kõik muudatused jõustusid 26. oktoobril.

 

 
Tagasi