Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis
07.11.2019
Euroopa Komisjon viis allpool toodud muudatused sisse ka EL õigusesse komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/1853, millega muudeti nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003.
Muudatused jõustusid 7. novembril.

 
Tagasi