Muudatused Venezuela piiravates meetmetes + uus režiim Türgi ebaseadusliku puurimistegevuse vastu
12.11.2019
EL Nõukogu tegi 11. novembril täiendusi ühte sanktsioonirežiimi ja kehtestas ühe uue sanktsioonirežiimi:

1) Nõukogu otsustas tulenevalt korralisest ülevaatusest pikendada kuni 14. novembrini 2020 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Venezuelas. Lisaks täiendas nõukogu andmeid kaheksa isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, ning täiendati andmekaitse sätteid. Kokku on sanktsiooninimekirja kantud 25 isikut ja lisaks kehtib antud režiimis ka relvaembargo ja siserepressioonideks kasutatava varustuse embargo. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1893, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074, nõukogu määruse (EL) 2019/1889, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2063, ning rakendusmääruse (EL) 2019/1891, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustuvad 12. novembril.


2) Nõukogu otsustas kehtestada piiravate meetmete raamistiku seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas. Raamistik võimaldab kehtestada piiravad meetmed (sissesõidupiirang ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ning kättesaadavaks tegemise keeld): isikutele või üksustele, kes vastutavad süsivesinike uurimise ja tootmisega seotud puurimistegevuse eest, milleks Küprose Vabariik ei ole luba andnud ning mis toimub tema territoriaalmeres või tema majandusvööndis või mandrilaval. Kui majandusvööndi või mandrilava piire ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt piiratud, loetakse siia hulka ka puurimistegevus, mis võib ohustada või takistada piiride määramise kokkuleppe saavutamist; isikutele või üksustele, kes on eespool nimetatud puurimistegevusele andnud rahalist, tehnilist või materiaalset toetust; nendega seotud isikutele või üksustele. Hetkel ei ole sanktsiooninimekirja lisatud konkreetseid isikuid või üksuseid, vaid selleks on raamistikuga loodud vastavad võimalused.

Meetmete kohaldamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1894 ning määruse (EL) 2019/1890.

Meetmed jõustuvad 12. novembril ning kehtivad kuni 12. novembrini 2020.

 

 
Tagasi