Muudatus ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravates meetmetes
26.11.2019
EL Nõukogu otsustas 25.novembril teha muudatused piiravates meetmetes ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute vastu. Muudatustega otsustati lisada sanktsioonialuste isikute loetellu üks isik, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning kelle suhtes on kehtestatud ka relvaembargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1944, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693 ning rakendusmääruse (EL) 2019/1943, millega rakendatakse määrust (EL) 2016/1686.

Muudatused jõustusid 25. novembril.

 
Tagasi