Muudatused Kongo DV vastu suunatud piiravates meetmetes
12.12.2019
EL nõukogu otsustas 9. detsembril pärast ülevaatust pikendada Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid 12. detsembrini 2020. Piiravad meetmed on kehtestatud seoses valimisprotsessi takistamise ning sellega seotud inimõiguste rikkumistega ja hõlmavad relvaembargot ning rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut sanktsiooni nimekirja kantud isikute suhtes. Nõukogu otsustas ka sanktsiooninimekirjast välja jätta 2 isikut ning muuta sanktsiooninimekirjas oleva 12 isiku kohta esitatud teavet.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/2109, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/2101, millega rakendatakse määruse (EÜ) 1183/2005 artiklit 9.

Muudatused jõustusid 11. detsembril.

 

 
Tagasi