Venemaa majandussanktsioonide (sektoraalsed sanktsioonid) pikendamine
20.12.2019
Olles hinnanud 12. detsembril toimunud Ülemkogu kohtumisel Minski kokkulepete täitmist, otsustas nõukogu 19. detsembril pikendada kuni 31. juulini 2020 piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Tegemist on sektoraalsete sanktsioonidega, ehk need on suunatud konkreetsete majandusvaldkondade ja mitte isikute suhtes. Konkreetsed piirangud hõlmavad relvade, kahesuguse kasutusega kauba ja energiatööstuses kasutatava tundliku tehnoloogia eksportimise ning seotud teenuste osutamise keeldu, relvade puhul ka impordi- ja seotud teenuste osutamise keeldu, teatud finantsinstrumentide omandamise keeldu ning teatud ettevõtetele laenu ja krediidi andmise keeldu.

Pikendamise jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/2192, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP. Ülal nimetatud keeldusid kohaldatakse jätkuvalt nõukogu määruse (EL) 833/2014 alusel.

Otsus jõustub 21. detsembril.

Nõukogu pressiteade
https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2019/12/19/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/

 

 
Tagasi