Muudatus ÜRO Mali sanktsioonirežiimis
30.12.2019
ÜRO Julgeolekunõukogu Mali sanktsioonide komitee otsustas 19. detsembril teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis. Sanktsioonikomitee otsusega lisati 10. juulil 2019 sanktsioonide nimekirja viis isikut, kelle suhtes tuli kohaldada sissesõidupiirangut. EL nõukogu viis vastavad muudatused oma otsusega (ÜVJP) 2017/1775 EL õigusaktidesse sisse 17. juulil. Sanktsioonikomitee 19. detsembri otsusega tuleb lisaks sissesõidupiirangule nende isikute suhtes kohaldada ka rahaliste vahendite külmutamist (täpsem info lisatud manuses).

Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusaktidesse (otsus (ÜVJP) 2017/1775 ja määrus (EL) 2017/1770) rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid riigisisese õiguse alusel
- kuni 31.12.2019 Vabariigi Valitsuse määruse nr 156 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine" kohaselt ning
- alates 01.01.2020 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) alusel.

 

 
Tagasi