Muudatus ÜRO Iraagi sanktsioonirežiimis
07.01.2020
ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee otsustas 2. jaanuaril teha muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis. Muudatustega eemaldati sanktsioonide nimekirjast 15 üksust, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsem info üksuste kohta on kättesaadav lisatud manusest.

Iraagi suhtes kehtivad jätkuvalt relvaembargo ning kultuuriväärtustega ja naftasaadustega kauplemise piirangud.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt ning EL nõukogu määruse (EÜ) 1210/2003 (finantssanktsioon) alusel.

 

 
Tagasi