Muudatus ÜRO Mali sanktsioonirežiimis
08.01.2020
EL Nõukogu viis muudatused sisse ka EL õigusaktidesse, võttes 7. Jaanuaril vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/9, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2017/1775, ning rakendusmääruse (EL) 2020/8, millega rakendatakse määruse (EL) 2017/1770 artikli 12 lõiget 1.

 
Tagasi