Muudatus ÜRO Iraagi sanktsioonirežiimis
17.01.2020
Komisjoni 16. jaanuari rakendusmäärusega (EL) 2020/37, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1210/2003, viidi allpool toodud muudatused (15 üksuse eemaldamine) sisse ka EL õigusesse.

Määrus jõustub 18. jaanuaril.

 

 
Tagasi