Muudatused Tuneesia ja Mali piiravates meetmetes
28.01.2020
EL Nõukogu otsustas 27. jaanuaril teha muudatused järgmistes sanktsioonirežiimides:

1) Nõukogu otsustas teha muudatused teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Tuneesias. Korrapärase ülevaatuse käigus otsustas nõukogu pikendada piiravaid meetmeid kuni 31. jaanuarini 2021. Lisaks täiendati sanktsiooninimekirja kaitseõigust ja tõhusa õiguskaitse õigust käsitleva teabega.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/117, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/115, millega rakendatakse määrust (EL) 101/2011.

Muudatused jõustuvad 29. jaanuaril.

2) Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Mali sanktsioonide komitee 14. jaanuari otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis nõukogu vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega ajakohastati teavet 7 isiku kohta, kelle suhtes kehtib reisikeeld, sh 5 isikut, kelle suhtes kehtib ka varade külmutamise keeld.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/118, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2017/1775, ning rakendusmääruse (EL) 2020/116, millega rakendatakse määruse (EL) 2017/1770 artikli 12 lõiget 1.

Muudatused jõustuvad 28. jaanuaril.

 

 
Tagasi