Muudatus Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis
30.01.2020
EL Nõukogu otsustas 28. jaanuaril lisada sanktsioonialuste isikute nimekirja 7 isikut seoses 8. septembril 2019 Venemaa Föderatsiooni korraldatud nn kohalike valimistega ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomses Vabariigis ja ebaseaduslikult annketeeritud Sevastopoli linnas. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/120, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/119, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014.

Muudatused jõustusid 28. jaanuaril.

 

 
Tagasi