Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
01.04.2020
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonikomitee 4. märtsi otsusest lisada kolm üksust, kelle suhtest tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, viis Euroopa Komisjon 10. märtsil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse.

Muudatuse jõustumiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/390, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Muudatused jõustusid 11. märtsil.

 

 
Tagasi