Muudatus Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis
01.04.2020
EL Nõukogu otsustas 13. märtsil, pärast korrapärast ülevaatust pikendada kuni 15. septembrini 2020 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Nõukogu otsustas ülevaatuse tulemusena ajakohastada kandeid 161 isiku ning 11 üksuse kohta jätta kohta, lisaks jäeti välja kanded kahe surnud isiku kohta. Kokku on sanktsioneeritute nimekirja kantud 175 isikut ja 44 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeldu ning külmutamise kohustust.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsused (ÜVJP) 2020/399, millega muudetakse nõukogu otsust 2014/145/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/398, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 269/2014.

Muudatused jõustusid 14. märtsil.

 
Tagasi