Muudatused Egiptuse ja Kongo DV piiravates meetmetes
01.04.2020
EL Nõukogu tegi 19. märtsil muudatused kahes sanktsioonirežiimis:


1. Nõukogu otsustas pärast läbivaatust pikendada kuni 22. märtsini 2021 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Egiptuses. Nõukogu otsustas muuta infot kahe sanktsioonialuste isikute nimekirja kantud isiku kohta. Nimekirja kantud 9 isiku suhtes, kes vastutavad Egiptuse riigi varade seadusvastase omastamise eest, tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks täiendas nõukogu infot nimekirja kantud isikute kaitseõiguse kohta, mis tuleneb Egiptuse seadustest.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/418, millega muudetakse otsust 2011/172/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/416, millega rakendatakse määrust (EL) 270/2011.

Muudatused jõustusid 21. märtsil.

2. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonikomitee otsusest täpsustada ühe isiku andmeid Kongo DV sanktsioonirežiimis, viis nõukogu muudatused sisse ka EL õigusesse. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/417, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/415, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 artiklit 9.

Muudatused jõustusid 20. märtsil.

 

 
Tagasi