Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida ning Jeemeni sanktsioonirežiimides
08.04.2020
1) Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 24. märtsi otsusest teha muudatus nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 1. aprillil vastava muudatuse sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega otsustati eemaldada üks isik nende isikute loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/483, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Muudatused jõustusid 4. aprillil.

2) Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 25. veebruaril vastu võetud resolutsioonist 2511, millega tehti muudatused Jeemeni sanktsioonirežiimis, viis EL nõukogu 2. aprillil vastavad muudatused siisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustetega täiendati, et 1) ÜRO JN Jeemeni sanktsioonikomitee võib otsustada sanktsioonirežiimist erandite andmist, mis on vajalik ÜRO ja muude humanitaarorganisatsioonide töö hõlbustamiseks Jeemenis; 2) seksuaalvägivalla kasutamine relvakonfliktis või laste värbamine või kasutamine relvakonfliktis rahvusvahelist õigust rikkudes on sanktsioneeritav tegevus.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/490, millega muudetakse otsust 2014/932/ÜVJP, ning määruse (EL) 2020/488, millega muudetakse määrust (EL) nr 1352/2014.

Muudatused jõustusid 4. aprillil.

 

 
Tagasi