Muudatused Iraani inimõiguste rikkumistega seotud piiravates meetmetes
08.04.2020
Pärast korrapärast ülevaatust otsustas EL Nõukogu 7. aprillil pikendada kuni 13. aprillini 2021 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Iraanis. Lisaks otsustas nõukogu ajakohastada andmeid sanktsioonide nimekirja kantud 82 isiku kohta, kes on seotud tõsiste inimõiguste rikkumistega Iraanis ja kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Lisaks kehtib telekommunikatsiooniseadmete ning siserepressioonideks kasutada võidava varustuse eksportimise keeld Iraani.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/512, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/510, millega rakendatakse määrust (EL) 359/2011.

Muudatused jõustusid 8. aprillil.

 
Tagasi