Avaliku ürituse kooskõlastamine
19.01.2022

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek. Avaliku koosolekuna tuleb mõista kogunemist meelsuse avaldamiseks ning seda reguleerib korrakaitse seadus. Spordivõistluste korraldamist reguleerib täiendavalt spordiseadus.

Kohalikul omavalitsusel (KOV) on õigus oma haldusterritooriumil kehtestada avaliku  ürituse korraldamise ja pidamise nõuded, sh kehtestada ürituse loa taotlemise ja kooskõlastamise kord. Enamus KOV-e on vastavad eeskirjad kehtestanud.

Soovitame esmakordselt KOV territooriumil üritust korraldada soovival isikul kõigepealt tutvuda KOV kehtestatud avaliku ürituse korraldamise nõuetega, reeglina leiab need hõlpsasti KOV veebilehelt (võivad olla ka RT-s avaldatud). Sageli on KOV ette näinud avalike ürituse kooskõlastamise kohaliku politseiga ehk prefektuuriga.

Politsei eesmärk on avaliku ürituse kooskõlastamise protsessis hinnata võimalikke üritusega kaasnevaid ohte avalikule korrale, osavõtjate ja külastajate elule ja tervisele, liiklusohutusele ja ümbruskonnas viibivate isikute rahule. Politsei võib sõltuvalt ürituse iseloomust teha KOV-ile ettepaneku nõuda korraldajalt täiendavate tingimuste täitmist, nt ürituse varasemat lõpetamist, alkoholi müügi keelamist, enamate turvatöötajate rakendamist vms, kuid lõplik otsustaja ürituse toimumisele loa (haldusakt) andmisel on KOV.

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemist soovitame alustada võimalikult varakult, see on eelduseks, et saate vajalikud kooskõlastused ja KOV loa õigeaegselt, üritus kulgeb turvaliselt ja tõrgeteta.


Põhja prefektuur
Pärnu mnt 139
15028 TALLINN
telefon 612 3000
faks 612 4009
pohja@politsei.ee
E-R 8:00 kuni 17:00

Lõuna prefektuur
Riia 132
50096 TARTU
telefon 730 8800
faks 612 3009
louna@politsei.ee
E-N 8:00 kuni 16:45, R 8:00 kuni 15:30

Ida prefektuur

Rahu 38
41588 JÕHVI
telefon 337 2200
faks 337 2209
ida@politsei.ee
E-N 8:00 kuni 16:45, R 8:00 kuni 15:30

Lääne prefektuur
Pikk 18
80089 PÄRNU
telefon 444 6400
faks 444 6409
laane@politsei.ee
E-R 8:00 kuni 16:30