Kehtiva elamisõiguse olemasolu
27.09.2020

Päringuga on võimalik kontrollida:
• Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse olemasolu;
• Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme alalise elamisõiguse olemasolu;
• Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse olemasolu.

Euroopa Liidu kodaniku tähtajalise elamisõiguse olemasolu on võimalik kontrollida rahvastikuregistrist, kuna Euroopa Liidu kodanik omandab tähtajalise elamisõiguse, kui ta registreerib elukoha Eesti rahvastikuregistris.

Kehtiva elamisõiguse olemasolust saate teada, kui sisestate isikukoodi, ees- ja perekonnanime.


Isikukood:
Eesnimi:
Perekonnanimi:
Kõik väljad on kohustuslikud.