Eesti kodakondsuse taotlemine eestkostetavale
15.08.2020

Eestkostja saab Eesti kodakondsust taotleda eestkostetavale:

  • kes on vähemalt 15-aastane;
  • kes omab pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või elamisluba (kes on asunud Eestisse elama või on Eestis sündinud enne 1990. aasta 1. juulit);
  • kes on elanud enne taotluse esitamist Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest 5 aastat püsivalt;
  • kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistris registreeritud.

 

Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks saate esitada isiklikult teeninduses, posti või e-posti teel. Kodakondsuse taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.


Kodakondsuse andmise või selles andmisest keeldumise otsus
Pärast taotluse esitamist edastatakse dokumendid 6 kuu jooksul Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks.

Kodakondsuse andmisel antakse kodakondsustunnistus kätte pidulikul tseremoonial või edastatakse posti teel.

Kui eestkostetavale on kodakondsus antud, saate taotleda eestkostetavale ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.

Teil on võimalus esitada eestkostetava ID-kaardi ja /või Eesti kodaniku passi taotlus samaaegselt Eesti kodakondsuse taotluse esitamisega.