Eksamid kodakondsuse taotlemiseks
04.07.2020

Eesti kodakondsuse taotlemiseks tuleb sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ning eesti keele oskuse eksam.

Eksameid korraldab SA Innove (aadress Lõõtsa 4, Tallinn).

Eksamite sooritamisest on vabastatud isik, kes:

  • on piiratud teovõimega;
  • ei ole terviseseisundi tõttu võimeline kas osaliselt või täielikult eksameid sooritama (otsuse teeb ekspertkomisjon).


Eesti keele oskuse eksamit ei pea sooritama isik, kes on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse.

Täiendavat informatsiooni saate SA Innove kodulehelt.