Eesti kodakondsuse taastamine
19.01.2022

Eesti kodakondsuse taastamist saate taotleda siis, kui:

 • olete Eesti kodakondsuse kaotanud alaealisena;
 • elate püsivalt Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel;
 • olete vabastatud oma senisest kodakondsusest või vabastatakse Teid sellest seoses Eesti kodakondsuse taastamisega.


Taotluse alaealisena kaotatud Eesti kodakondsuse taastamiseks saate esitada isiklikult teeninduses, posti või e-posti teel. Kodakondsuse taastamiseks tuleb teeninduses eelnevalt broneerida aeg.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlus Eesti kodakondsuse taastamiseks, mis on ekraanil täidetav ja välja prinditav. Taotlusankeedi täitmise juhis
 • isikut tõendav dokument
 • Eesti kodakondsuse kaotamist tõendav dokument
 • 1 digitaalne värvifoto
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • dokument, mis tõendab, et taotleja on vabastatud mõne muu riigi kodakondsusest või vabastatakse sellest Eesti kodakondsuse saamise tõttu või ta on tunnistatud kodakondsuseta isikuks (ei pea esitama alla 18-aastane isik ja rahvusvahelise kaitse saanud isik, kui olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud);
 • alla 15-aastase alaealise puhul vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga;
 • 15-18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek.

 


Kodakondsuse taastamise või sellest keeldumise otsus
Pärast taotluse esitamist edastatakse dokumendid 6 kuu jooksul Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse taastamise otsustamiseks.

Kodakondsuse taastamisel väljastatakse Teile kodakondsustunnistus.

Kui Teie kodakondsus on taastatud saate taotleda ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.

Teil on võimalus esitada ID-kaardi ja /või Eesti kodaniku passi taotlus samaaegselt Eesti kodakondsuse taastamise taotluse esitamisega.