Eesti kodakondsuse taotlemine lapsele
14.08.2020

Eesti kodakondsust alla 15- aastasele lapsele saavad taotleda:

 • lapsevanemad, kes on saanud Eesti kodakondsuse peale lapse sündi;
 • üks lapsevanem, kes on saanud Eesti kodakondsuse peale lapse sündi, kokkuleppel Eesti kodakondsust mitteomava vanemaga (kokkuleppe saab sõlmida teeninduses);
 • lapsevanem, kes on saanud Eesti kodakondsuse peale lapse sündi ja kasvatab last üksi;
 • Eesti kodakondsust omav eestkostja;
 • lapsevanemad (või üks lapsevanem kokkuleppel teise lapsevanemaga või last üksi kasvatav lapsevanem), kes taotlevad endale samaaegselt lapsega Eesti kodakondsust;


Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks saate esitada isiklikult teeninduses, posti või e-posti teel. Kodakondsuse taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Lisadokumendid:

 • vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga, kes ei ole Eesti kodakondsuses;
 • last üksi kasvatava lapsevanema dokument, mis tõendab, et kasvatate last üksi;
 • kui taotluse esitab eestkostja, esitage lisaks:
  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • esindusõigust tõendav dokument (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse).


Dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.

Kodakondsuse andmise või selle andmisest keeldumise otsus
Pärast taotluse menetlusse võtmist edastatakse dokumendid 3 kuu jooksul Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks.

Kodakondsuse andmisel antakse kodakondsustunnistus kätte pidulikul tseremoonial või edastatakse posti teel.

Kui lapsele on kodakondsus antud, saate taotleda lapsele ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.

Teil on võimalus esitada lapsele ID-kaardi ja /või Eesti kodaniku passi taotlus samaaegselt Eesti kodakondsuse taotluse esitamisega.