Naturalisatsiooni korras automaatselt Eesti kodakondsuse saanud lapsed
19.01.2022

Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras sünni hetkest arvates saab: alla 15-aastane alaealine, kes on Eestis sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos vanema või vanematega püsivalt Eestisse elama, kui tema vanemad või last üksi kasvatav vanem, keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks, on lapse sünni hetkeks elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat.

Politsei- ja Piirivalveamet teavitab lapsevanemaid kirjalikult lapse Eesti kodakondsuse saamisest.

Juhul kui Te soovite taotleda lapsele Eesti kodaniku dokumenti, palume Teil pöörduda Teile sobivasse teenindusse. Juhul kui Te taotlete lapsele Eesti kodaniku dokumenti, puudub Teil hiljem võimalus lapse Eesti kodakondsusest loobumiseks.

Juhul kui Te soovite loobuda lapse Eesti kodakondsusest, tuleb Teil enne lapse üheaastaseks saamist esitada Politsei- ja Piirivalveametile vormikohane taotlus. Seejärel tuleb Teil taotleda lapsele elamisluba.

Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras alates 01.01.2016 arvates saab: laps, kes on sündinud ajavahemikul 01.01.2001 kuni 31.12.2015, kui tema vanemad või last üksi kasvatav vanem, keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks, on elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat ja alla 15-aastane alaealine elab püsivalt Eestis.

Politsei- ja Piirivalveamet teavitab lapsevanemaid kirjalikult lapse Eesti kodakondsuse saamisest.

Juhul kui Te soovite taotleda lapsele Eesti kodaniku dokumenti, palume Teil pöörduda Teile sobivasse teenindusse. Juhul kui Te taotlete lapsele Eesti kodaniku dokumenti, puudub Teil hiljem võimalus lapse Eesti kodakondsusest loobumiseks.

Juhul kui Te soovite loobuda lapse Eesti kodakondsusest, tuleb Teil enne 2017. aasta 1. jaanuari esitada Politsei- ja Piirivalveametile vormikohane taotlus. Kui Teie lapsel puudub kehtiv elamisluba, tuleb Teil lapsele taotleda elamisluba.