Eesti kodakondsuse taotlemine täiskasvanule
07.08.2020

Eesti kodakondsust saate taotleda kui:

 • omate pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või elamisluba (olete asunud Eestisse elama või olete Eestis sündinud enne 1990. aasta 1. juulit);
 • olete elanud enne taotluse esitamist Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest 5 aastat püsivalt;
 • olete sooritanud eesti keele oskuse eksami (eesti keele eksamit ei pea tegema, kui olete omandanud põhi-, kesk- või kõrghariduse eesti keeles);
 • olete sooritanud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami;
 • Teil on püsiv legaalne sissetulek;
 • Teie elukoht on Eesti rahvastikuregistris registreeritud;
 • olete lojaalne Eesti riigile.

 


Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks saate esitada isiklikult teeninduses, posti või e-posti teel. Kodakondsuse taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Eesti kodakondsuse taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav ning käsitsi täidetav. Taotlusankeedi täitmise juhis.
 • tõend legaalse sissetuleku kohta;
 • 1 digitaalne värvifoto
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • dokument, mis tõendab, et taotleja on vabastatud mõne muu riigi kodakondsusest või vabastatakse sellest Eesti kodakondsuse saamise tõttu või ta on tunnistatud kodakondsuseta isikuks, aga seda ei pea esitama alla 18-aastane isik ja rahvusvahelise kaitse saanud isik, kui olukord tema päritoluriigis ei ole muutunud. 15 - 18-aastase isiku puhul esitatakse vanema või eestkostja nõusolek;
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami tunnistus;
 • juhul kui taotleja ei ole terviseseisundi tõttu võimeline eksameid sooritama, ekspertkomisjoni otsus, mis vabastab ta kas osaliselt või täielikult eksamite sooritamisest.


Kodakondsuse andmise või selle andmisest keeldumise otsus
Pärast taotluse esitamist edastatakse dokumendid 6 kuu jooksul Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks.

Kodakondsuse andmisel antakse kodakondsustunnistus Teile kätte pidulikul tseremoonial või edastatakse posti teel.

Kui Teile on kodakondsus antud, saate taotleda endale ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.

Teil on võimalus esitada ID-kaardi ja /või Eesti kodaniku passi taotlus samaaegselt Eesti kodakondsuse taotluse esitamisega.