Elamisluba
01.12.2021

Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus.

Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Elamisluba võib olla tähtajaline või pikaajaline.

2021. aasta sisserände piirarv on täitunud ja soovitame tööandjatel välisspetsialistide kaasamiseks lühiajalise töötamise registreerimist ja viisa taotlemist.

Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart.
Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi.

Elamisloa taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja isiklikult tulema prefektuuri klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse.

Sõrmejälgi ei võeta kui isik on alla 6-aastane, sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat või kui isikul on eelnevalt tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus.

Välismaalaste seaduse 18.01.2017 muudatuste tulemusena ei ole Eesti elamisloaga välismaalastel enam kohustust viibida Eestis vähemalt 183 päeva aastas. Välismaalastel on kohustus kasutada elamisluba eesmärgipäraselt ning täita elamisloa andmise tingimusi ka selle kehtivusajal. Muudatuste tulemusena kaotati ka kohustus Eestist eemalviibimine Politsei- ja Piirivalveametis registreerida. Endiselt peavad elukohaandmed Eesti rahvastikuregistris õiged olema.