Oluline info pikaajalise elamisloa taotlejale
26.06.2019

Eestis püsivalt elamine

Eestis püsivalt elamise perioodi hulka arvestatakse Eestist ajutiselt eemalviibimine, mis ei ületa viimase 5 aasta jooksul 6 järjestikust kuud ja kokku 10 kuud, vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taotluse esitamist.

Euroopa Liidu (EL) sinist kaarti omavale välismaalasele püsivalt Eestis elamise perioodi hulka arvestatakse EL liikmesriikidest ajutiselt eemalviibimist, mis ei ületa viimase 5 aasta jooksul 12 järjestikust kuud ja kokku 18 kuud, vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taotluse esitamist.

Eestis EL sinist kaarti omava välismaalase suhtes võib Eestis püsivalt elamise nõude asemel kohaldada nõuet, et ta on vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taotluse esitamist elanud EL sinise kaardi alusel EL liikmesriikides püsivalt vähemalt viis aastat, sealhulgas viimased kaks aastat EL sinise kaardi alusel Eestis.

Kui Eestist eemalviibimine taotluse esitamisele eelnenud viimase viie aasta jooksul on kestnud kauem kui 6 kuud järjest ja kokku 10 kuud viimase 5 aasta jooksul ning Politsei- ja Piirivalveameti on tema eemalviibimise tagantjärele lugenud põhjendatuks, pikeneb pikaajalise elaniku elamisloa saamiseks nõutav püsivalt Eestis elamise periood eemalviibitud aja võrra.

 

Teenindustes

Teeninduses esitage taotlemiseks vajalikud dokumendid. Teenindaja vormistab taotlusankeedi kohapeal (eelnevalt täita ei ole vaja) ning võtab taotlejalt sõrmejäljed.

 

Posti teel

Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit.

 

Legaalne sissetulek

Legaalse sissetuleku nõudeks on ühekordne Eesti toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta olenevalt perekonna suurusest. 2017 aastal on toimetulekupiiriks 130 eurot kuus.

Välismaalasetele, kes on asunud Eestisse elama enne 01.07.1990, legaalse sissetuleku määraks on 0,16 kordne toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta olenevalt perekonna suurusest.

 

Riigilõiv

Riigilõivu saab tasuda:

 • pangaülekandega;
 • teeninduses sularahas, kaardimaksena või kliendiarvutit kasutades internetipanga kaudu ülekandena. Kaardimakseks aktsepteeritakse kõiki enamlevinud deebet- ja krediitkaarte. American Express maksekaardiga riigilõivu tasuda ei saa.
 • välisesinduses - täpsemat informatsiooni, kas tasuda saab sularahas või kaardimaksega, saate konkreetsest välisesindusest.

 

Tähtajaline elamisluba
Eestis Välisesinduses Riigilõivu tasumine
Pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamine
64 €
Ei saa välisesinduses taotleda
Pangaülekandega:
Saaja: Rahandusministeerium

Saaja kontod:

SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
LUMINOR BANK EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082443

Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood (kui on olemas), kelle eest riigilõivu tasute
(nt: pass - Meeri Meri, 40302010000)
Pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamine:
 • alla 15 aastasele;
 • üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule.
24 €
Ei saa välisesinduses taotleda


Tasumine pangaülekandega välisriigis asuvast pangast

Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, võib ülekande laekumine aega võtta 2 nädalat. Lisaks eelnevale on vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi.

 • SEB BIC ehk SWIFT-kood on EEUHEE2X
 • Swedbank BIC ehk SWIFT-kood on HABAEE2X
 • Luminor BIC ehk SWIFT-kood on NDEAEE2X


Aadress:

 • SEB Pank AS: aadress Tornimäe 2 Tallinn 15010 Estonia
 • Swedbank: aadress Liivalaia 8 Tallinn 15040 Estonia
 • Luminor Bank AS: aadress Liivalaia 45 Tallinn 10145 Estonia