Tähtajalise elamisloa taotlemine
01.12.2021

Kui olete välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, saate taotleda tähtajalist elamisluba:


Elamisluba taotlev välismaalane kuulub Eestisse sisserändavate välismaalaste piirarvu alla, mis ei tohi ületada aastas 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. Välismaalane ei kuulu sisserände piirarvu alla, kui ta on:

  • Ameerika Ühendriikide või Jaapani kodanik;
  • taotleb elamisluba teadus- või uurimustöö tegemiseks.


Elamisloa taotlemisel tuleb taotlejal anda sõrmejäljed (alates 6-ndast eluaastast), mis kantakse taotleja elamisloakaardile. Elamisloa andmisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Tähtajaline elamisluba väljastatakse kuni 5 aastaks ja pikendatakse kuni 10 aastaks. Elamislubade andmist välismaalastele reguleerib välismaalaste seadus.


Elamisloa taotluse staatust saate vaadata siit.

Välismaalase kohustustest saate lugeda siit.