Tähtajalise elamisloa pikendamine legaalse sissetuleku olemasolul
01.12.2021

Alates 1.07.2012 ei ole võimalik taotleda tähtajalist elamisluba piisava legaalse sissetuleku alusel. Välismaalased, kellele juba on kehtiv elamisluba piisava legaalse sissetuleku alusel, saavad elamisluba pikendada samadel tingimustel, mille alusel nad elamisluba taotlesid.

Esitage tähtajalise elamisloa pikendamise dokumendid 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamiseks vajalikud dokumendid

Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis:


Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.
Elamisloa saanud välismaalane ei või Eestis töötada.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.