Oluline info täisealise lapse elama asumiseks vanema juurde elamisloa taotlejale
24.10.2020

Eesti Vabariigi välisesindusse

Võtke välisesindusse kaasa taotlemiseks vajalikud dokumendid. Välisesinduses võetakse taotlejalt sõrmejäljed.