Taotlusankeedi täitmise juhend
20.05.2019

Taotlusankeet peab olema täidetud eesti, vene või inglise keeles suurtähtedega ning sellel ei tohi olla parandusi. Pikaajalise elaniku elamisloa taotlus peab olema täidetud eesti keeles.

Taotlusankeet on võimalik täita arvutis. Taotlusankeetide avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit. Kui taotlus esitatakse posti teel, tuleb taotlusankeet printida, allkirjastada ja foto ankeedile kleepida.

Soovi korral võib taotlusankeedi täita käsitsi. Kasutada tuleb musta pasta- või tindipliiatsit, mis tagaks andmete säilimise ankeedil. Täita tuleb kõik väljad, mis on ette nähtud taotlejale täitmiseks.


Allkiri
Allkirjaväljale kirjutab allkirja vähemalt 15-aastane taotleja.
Taotlusankeedi ülaservas asuvasse kasti kirjutab taotleja musta pasta- või tindipliiatsiga oma allkirja.* Allkiri peab olema kirjutatud ühtlaselt tugeva joonega. Jälgida tuleb, et allkirja joonele ei jääks heledamaid kohti mittevajalikke katkestusi, liigseid täppe või kriipse, parandusi jms.

Allkiri ei tohi ületada etteantud piire! Juhul, kui allkiri on kirjutatud taotlusankeedile ebakorrektselt, ei ole võimalik seda dokumenti kanda.
*Kui 15 kuni 18-aastase lapse eest esitab taotluse seaduslik esindaja, kirjutab ankeedi ülaservas olevasse kasti allkirjanäidise laps ja taotluse lõppu andmeid kinnitava allkirja seaduslik esindaja.

7-14 aastane laps või piiratud teovõimega täisealine võib kirjutada taotlusankeedile allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik. Alla 7-aastasel lapsel ja allkirjavõimetul taotlejal jääb allkirjaväli tühjaks.

 

Taotleja isikuandmed
Kirjutada tuleb oma täpsed isikuandmed. Kui taotletakse elamisluba lapsele, kirjutatakse lapse isikuandmed. Sünnikoht märgitakse riigi täpsusega (nt Eesti).


Taotleja kontaktandmed
Taotlusankeedile märgitakse taotleja kontaktandmed, sh. kontaktaadress, (vajadusel nii Eestis kui ka välisriigis) ning elukoha aadress Eestis.


Taotleja seaduslik esindaja
Täidetakse, kui taotluse esitab alla 18-aastase lapse või piiratud teovõimega isiku eest tema seaduslik esindaja.


NB! Taotlusankeedil esitatud andmed peate kinnitama allkirjaga taotluse lõpus selleks ettenähtud väljal.*


Taotlusankeetide ja nende täitmise kohta on alati võimalus nõu küsida meiliaadressil teenindus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000.